Au pair-ordningen avvikles

Au pair-ordningen avvikles fra og med 15. mars i år.

Som fastslått i Hurdalsplattformen, vil regjeringen avvikle au pair-ordningen. Avviklingen er i tråd med prinsippet om at behovet for ufaglært arbeidskraft som hovedregel skal dekkes fra EØS-området. Avviklingen innebærer at tredjelandsborgere ikke lenger kan få opphold i Norge som au pair. Det vil imidlertid fortsatt være mulig å hente au pairer eller praktikanter fra EØS-området, i henhold til det vanlige EØS-regelverket om fri bevegelighet.

Au pair-ordningen oppheves fra 15. mars 2024. Søknader som er registrert etter denne datoen, vil ikke bli innvilget. Au pairer som har opphold i Norge i dag, eller har registrert elektronisk søknad på nettet og bestilt time for innlevering av fullstendig søknad om oppholdstillatelse senest 15. mars 2024, kan få oppholdstillatelse i Norge som au pair i inntil to år fra førstegangstillatelsen ble innvilget.

De eksisterende tiltakene som skal beskytte au pairene mot misbruk vil bli videreført så lenge det er utlendinger med gyldige au pair-tillatelser i Norge. 

– Det er viktig for oss at de au pairene som fortsatt er igjen i Norge, skal ha like god beskyttelse mot misbruk og utnyttelse som tidligere, helt til oppholdet deres er over, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl.