Avlingskampen 2014

Seks grovfôrprodusenter har deltatt i AGROPRO-prosjektets konkurranse ”Avlingskampen 2014”. Håvar Flønes fra Selbu trakk det lengste strået, og vant kampen om å ha Norges beste grasavlinger.

Hensikten med konkurransen ”Avlingskampen” er å vise hvor store kvalitetsavlinger som kan produseres med optimal drift. De seks deltakerne har blitt fulgt nøye opp, og de har vist at god agronomi gir topp resultater. Alle kandidatene har produsert grovfôr av høy kvalitet, og avlingene har blitt målt i både mengde og kvalitet. Håvar Flønes viste resultater i særklasse, og ble kåret som vinner av konkurransen den 8. januar i år. 

Det vil være en tilsvarende konkurranse i 2015, hvor utvalgte kornprodusenter skal konkurrere. Konkurransen er arrangert av tidsskriftet Norsk Landbruk, Norsk Landbruksrådgiving, Yara Norge, og Bioforsk. Den inngår som en del av forskningsprosjekter AGROPRO, finansiert av Norges forskningsråd. Prosjektet har som mål å undersøke hvordan agronomisk praksis kan bidra til økt og bærekraftig matproduksjon i Norge. 

Lars Nesheim fra Bioforsk/Norsk Landbruksrådgiving ledet juryen. Foto: Jon Schärer. Foto: Foto: Jon Schärer.
Til toppen