FNs høynivåuke 2023:

Avslutningsrapport

Etter en innholdsrik uke med rekordmange høynivåmøter og mange gode diskusjoner om hvordan FNs medlemsland kan og bør jobbe sammen, fikk utviklingsminister Tvinnereim æren av å holde Norges hovedinnlegg i generaldebatten i Generalforsamlingen lørdag kveld.

Bilde av utviklingsminister Tvinnereim på talerstolen i plenumsalen i FN
Utviklingsminister Tvinnereim fremfører Norges hovedinnlegg i FNs generalforsamling. Foto: FN-delegasjonen

Statsminister Støre og FNs generalsekretær Guterres

Bilde av Støre sammen med FNs generalsekretær Guterres
Møte hos generalsekretæren Foto: FN

Norge har alltid vært en sterk støttespiller for FN og forsvarer av FN-pakten, og under høynivåuka møtes Norges statsminister og FNs generalsekretær for å drøfte samarbeidet. I møtet på Guterres kontor ble blant annet krigen i Ukraina og dens regionale- og globale konsekvenser, forberedelsene til COP28 og Norges klimaløfter diskutert. Guterres takket Norge for at vi alltid stiller opp. 

Arbeidet med å forby atomprøvesprengninger fortsetter, med Norge i førersetet

Bilde av utenriksminister Huitfeldt sittende som med-president under møtet om å forby atomprøvespregninger
Utenriksminister Huitfeldt og ambassadør Susan Eckey. Foto: FN-delegasjonen

Utenriksminister Huitfeldt ledet konferansen for Prøvestansavtalen (CTBT). Avtalen som ble framforhandlet i 1996 forbyr alle atomprøvesprengninger. Før avtalen var på plass ble det gjennomført over 2000 prøvesprengninger. Etter 1996 har det kun vært under 20 og i de siste årene er det kun Nord-Korea som har gjennomført prøvesprengninger. Avtalen vurderes derfor som vellykket og er en viktig del av det globale nedrustningsarbeidet. Så langt har 186 land signert avtalen, men det mangler fremdeles ratifisering fra åtte land som har nukleært materiale. Norge og Panama tok under høynivåuka over ledelsen av arbeidet med å få Prøvestansavtalen til å tre formelt i kraft.

Fra Sharm El-Sheikh til Dubai, veien mot COP28

Bilde av Barth Eide på talerstolen i et ærverdig rom
Klima- og miljøministeren taler under et møte om klima. Foto: KLD

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide ledet møte om «The Road to COP 28: Why 2 C is Too High». Verdens isbreer og permafrostarealer smelter i et stadig raskere tempo. Fram mot COP 28 vil Norge sammen Chile og Island rette søkelyset mot betydningen av å begrense global oppvarming til 1,5 grader for å bevare så mye is så lenge som mulig.

Bilde av Tvinnereim sittende i møte ved siden av representanten fra Niger
Utviklingsministeren deltok på møte om tap og skade. Foto: UD

Utviklingsminister Tvinnereim deltok på ministermøte om tap og skade, relatert til beslutningen fra COP27 i Kairo. Beslutningen om å etablere et fond og finansieringsordninger for tap og skade er viktig å følge opp under COP28 i Dubai. For Norge er det viktig at støtten til de mest sårbare landene og lokalsamfunn økes, både finansielt og institusjonelt. Det må legges opp til et fond som kan motta støtte fra alle kilder og alle land.

Helse fortsatt i fokus – tredje høynivåmøte om helse på tre dager

Bilde av helseminister Kjerkol taler til en en forsamling i møterom
Helse- og omsorgsminister Kjerkol taler på høynivåmøtet om bekjempelse av tuberkulose. Foto: FN-delegasjonen

Helse- og omsorgsminister Kjerkol deltok på høynivåmøtet om bekjempelse av tuberkulose, og fremhevet at solide helsesystemer er nødvendig for tilgang på grunnleggende tjenester – også mot tuberkulose. Hun trakk linjer til neste års høynivåmøte om antimikrobiell resistens, i lys av økende utfordringer med multiresistent tuberkulose. Høynivåukas helsetema har både globale og regionale dimensjoner. Møtene i New York har vært nyttig for å adressere utfordringer vi alle står overfor, enten vi kommer fra det globale nord eller det globale sør. Ingen problemer kan løses uten at vi gjør det i samarbeid med verden omkring oss, sa helse- og omsorgsminister Kjerkol.

Seksualisert vold i konflikt (CRSV)

Norge, Sierra Leone og FN arrangerte møte om konfliktrelatert seksualisert vold. Utenriksminister Huitfeldt viste til voldsrapportene fra Sudan, samtidig som hun understreket at seksualisert vold er et globalt problem, på tvers av kjønn og aldre. Hun var tydelig på at statene har et ansvar til å beskytte alle mot seksualisert vold, samt å følge opp ofre. Statene må gjennomføre forpliktelsene på området, straffe de ansvarlige, sikre rettferdighet for ofrene og sørge for at tjenestene treffer alle. Flere innledere viste til lite fremgang på området og det var flere sterke historier fra overgrepsofre. 

– Norge kan ikke være nøytrale til menneskerettighetsbrudd og brudd på humanitærretten i Sudan

Bilde av Huitfeldt på talerstolen i et møte. Fem personer sitter på scenen og ser på.
Utenriksminister Huitfeldt holdt innlegg under møte om ansvarliggjøring for hendelser i Sudan Foto: FN

Utenriksminister Huitfeldt deltok på møte om å sikre menneskerettigheter, rettsstatsprinsipper og ansvarliggjøring for krigsforbrytelser i Sudan, som Norge arrangerte sammen med Canada, Gambia, USA og Storbritannia. ICCs hovedanklager Karim Kahn som tidligere i år besluttet å starte etterforskning av nåværende hendelser i Sudan, deltok også. Utenriksminister Huitfeldt understreket behovet for- og viktigheten av ansvarliggjøring – en grunnleggende forutsetning for fred og sikkerhet i regionen. Huitfeldt hyllet også sivilsamfunn for deres heroiske innsats i å dokumentere brutaliteten og overgrepene som bevis i etterforskningen.

Nordisk samarbeid

Utviklingsminister Tvinnereim deltok da nordiske ministre med ansvar for utviklingsspørsmål møttes på Islands FN-delegasjon. I tillegg til danske konditorvarer og islandsk skyr stod en kort, strategisk diskusjon om nordisk utviklingspolitikk på menyen. I en verden preget av endring, store utfordringer og svekket tillit mellom nord og sør, jobbes det i alle nordiske hovedsteder med ulike tilpasninger og politikkutvikling.

Kvinnelige utenriksministre står sammen

I en tid med sterkt press på kvinners rettigheter fra mange hold, må gode krefter koordinere tett for å sikre at utviklingen ikke går bakover. Nettverket av kvinnelige utenriksministre er et viktig verktøy for dette, og på frokostmøte drøftet de hvordan den forverrede globale sikkerhetssituasjonen påvirker kvinner og jenter. Dette er ett av mange arrangementer og møter den norske delegasjonen har hatt om kvinners rettigheter under høynivåuka.

Bilde av Huitfeldt som tar selfie med tre andre minstre
Huitfeldt med kollegaer fra Sør-Afrika, New Zealand og Liechtenstein.

Sør-Sudan i fokus hos erkebiskopen av Canterbury

Bilde av Tvinnereim stående ved bord før lunsj og snakker med Ugandas utenriksminister.
Utviklingsminister Tvinnereim i samtale med Ugandas utenriksminister under lunsj hos erkebiskopen. Foto: FN-delegasjonen

Utviklingsminister Tvinnereim deltok på møte om Sør-Sudan, arrangert av erkebiskopen av Canterbury. Erkebiskopen hadde samlet venner av Sør-Sudan for å snakke om veien videre for Sør-Sudan. Utviklingsministeren deltok sammen med ministre fra regionen, UK, USA, AU og kirkeledere. Diskusjonen dreide seg om forsoningsprosesser, gjennomføring av valg og godt styresett, og hvordan religiøse ledere kan bidra som pådrivere.

Behind the scenes

Bilde av Støre stående med stor gruppe mennesker fra FN-delegasjonen
Statsministeren takket staben på FN-delegasjonen for innsatsen. Foto: SMK
Bilde av Støre sittende ved enden av et møtebord med mange deltakere rundt.
En slurk juice før toppmøtet om hav braker løs. Foto: Pontus Höök/FN-delegasjonen
Bilde av ni personer ved bord på kafé
Glade diplomater i arbeid! Foto: UD