FNs høynivåuke 2023:

Dagsrapport 2

Onsdag i høynivåuka var en travel dag, med den norske delegasjonen i sving med blant annet toppmøte om Finansiering for Utvikling (FfU), møte i Havpanelet, en rekke møter om global helse og pandemiberedskap, og møte om Ukraina i Sikkerhetsrådet.

Bilde av Støre og lederen i Havpanelet sittende ved møtebord. Begge i skjorte med slips.
Statsminister Støre og Palaus president Whipps leder Havpanelet. Foto: Pontus Höök/FN-delegasjonen

Statsminister Støre ledet et møte i et av Norges flaggskipinitiativ når det gjelder bærekraftig havforvaltning; Panelet for en bærekraftig havøkonomi, også kalt Havpanelet. Canadas statsminister Justin Trudeau, USAs spesialutsending for klima John Kerry var blant de som deltok.

Statsministeren signerte også den nye internasjonale avtalen om bærekraftig bruk og vern av marin biodiversitet i havområder utenfor nasjonal jurisdiksjon (BBNJ). Avtalen, som er den tredje gjennomføringsavtalen under FNs havrettskonvensjon, bidrar til å styrke havretten og arbeidet med havforvaltning utenfor nasjonal jurisdiksjon, som omfatter hele 2/3 av verdens havområder. Avtalen er viktig for Norge, og må anses som en seier for multilateralismen i en krevende tid.

Støre sitter ved skrivepult med blå bakgrunn og signerer erklæring
Foto: SMK

Utenriksministeren deltok på sin side på et frokostmøte om BBNJ. Ministrene som deltok, skrev under på en erklæring som bekrefter at de vil signere BBNJ-avtalen og følge den opp gjennom nasjonal implementering.

Bilde av utenriksminister Huitfeldt på talerstol i et lite møterom.
Utenriksministeren har engasjement for bærekraftige hav. Foto: UD

Sammen for bedre pandemiberedskap

Utviklingsminister Tvinnereim og helseminister Kjerkol deltok begge på åpningen av høynivåmøtet om pandemiforebygging, beredskap og respons. Dette er det første høynivåmøte om temaet, som respons på at det internasjonale systemet for pandemihåndtering er svakt. Erfaringer fra covid-19 må brukes for å forebygge, oppdage og respondere på nye infeksjonstrusler for å begrense påfølgende negative sosiale, økonomiske og sikkerhetsmessige konsekvenser.

Bilde av Tvinnereim som holder et innlegg i konfransesal.
Utviklingsministeren viser Norges støtte til internasjonal pandemiberedskap. Foto: UD

Helseminister Kjerkol deltok sammen med WHO, USA, Canada og Indonesia deltok i en diskusjon om å fremme engasjementet for En-helse i regi av Frankrike. EnHelse er en integrert, enhetlig tilnærming til helse for mennesker, dyr og miljøet, som er viktig for å forhindre, oppdage og respondere på globale helsetrusler, som Norge tett involvert i.

Bilde av helseminister Kjerkol med grønnbakgrunn og en åpen luke med bærekraftsmålet om god helse skrevet på.
Helseministeren står på for bærekraftsmål 3. Foto: HOD

Kjerkol deltok også i en debatt organisert som en del av toppmøtet om pandemiberedskap, der kapasitetsbygging og finansiering for global pandemiberedskap sto i sentrum. Hun benyttet anledningen til å ha samtaler med kolleger, blant annet fra Frankrike og Estland, om bærekraftsutfordringer i helsesektoren og norsk deltakelse i EUs helseunion.

Sikkerhetsrådsmøte om Ukraina

Bilde av de nordise utenriksministrene stående i sikkerhetsrådsalen.
Nordiske utenriksministre viser solidaritet med Ukraina. Foto: UD

FNs sikkerhetsråd avholdt åpen debatt om krigen i Ukraina med deltakelse av president Zelensky, som lanserte en ti-stegs plan for å nå en fredelig løsning . Zelensky tok også til orde for å frata Russland vetoretten. Det var knyttet spenning til om Zelensky og Russlands utenriksminister Lavrov skulle møtes i rommet, men Zelensky forlot salen et par timer før Lavrov ankom. Danmark holdt innlegg på vegne av de nordiske landene, som uttrykte sterk støtte Ukrainas kamp for fred og frihet.

Finansiering for utvikling

Utviklingsfinansiering er drivstoffet som driver fremgangen på oppnåelsen på bærekraftsmålene. Verden står nå i fare for at fremgang på sentrale områder som sult og fattigdom reverseres. Russlands invasjon i Ukraina har økt priser verden over. Gjeld drukner utviklingslands mulighet til å løfte seg ut av fattigdom.

Bilde av statsminister Støre i mørk dress som holder innlegg ved talerstol
Statsminister Støre om finansiering for utvikling. Foto: Pontus Höök/FN-delegasjonen

Statsminister Jonas Gahr Støre deltok på høynivådialogen om finansiering for utvikling med et kraftfullt innlegg: Vi må utnytte de ressursene som er tilgjengelig maksimalt. Vi må samarbeide internasjonalt om skatt. Et effektivt skattesystem er nødvendig for å sikre en bærekraftig utvikling.

Kampen mot plast er en norsk fanesak

Klima- og miljøminister Barth Eide ledet det tredje ministermøtet i høyambisjonskoalisjonen for å stanse plastforurensning. Norge og Rwanda leder en gruppe ambisiøse land i forhandlingene om en global plastavtale. 20 ministre var representert for å diskutere prioriteringer i forkant av det tredje forhandlingsmøtet som finner sted i november i Nairobi.

Bilde av klimaminister Barth Eide sittende i et uformelt panel med fire andre deltakere
Sammen i kampen mot plastforurensing. Foto: KLD

Behind the scenes

Bilde av Tvinnereim som står og peker med begge hender rett opp i lufta
Bilde av Espen Bart Eide på en blå sykkel på fortauet i New York
Bilde av Huitfeldt som ler under et TV-intervju
Bilde av Natos generalsekretær Stoltenberg gående ute