Avtalen med Widerøe for flyruten Røros–Oslo er forlenget ut april

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Samferdselsdepartementet inngikk i slutten av januar en kortidsavtale med Widerøe for å sikre kontinuiteten i flyrutetilbudet på strekningen Røros–Oslo. Avtalen med Widerøe kom på plass etter at Air Leap Aviation AB, som har opererte FOT-ruten Røros–Oslo på kontrakt med Samferdselsdepartement, gikk inn i en rekonstruksjonsprosess med den følge at selskapet stanset sine flygninger. Samferdselsdepartementet valgte derfor å avslutte kontraktsforholdet med Air Leap Aviation AB.

I korttidsavtalen med Widerøe fremgår det at avtalen kan forlenges med inntil én måned dersom både oppdragsgiver og operatør er enige om dette. Widerøe og Samferdselsdepartementet har nå blitt enige om å forlenge avtalen ut april. I mellomtiden arbeider Samferdselsdepartementet videre med en ny anskaffelse for å sikre flyrutetilbudet på lengre sikt.