Norge vertskap for ministermøte i Barensrådet

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Utenriksminister Anniken Huitfeldt er vert for ministermøtet i Barentsrådet, som finner sted i Tromsø 26. oktober 2021. Fra medlemslandene deltar utenriksministrene fra Finland og Russland, i tillegg til høynivårepresentanter fra Danmark, Sverige, Island og EU. Møtet kan følges på nett-tv.

Nett-tv Norge vertskap for ministermøte i Barensrådet

Se sendingen her

Se sendingen her

Norge har hatt formannskapet i Barentsrådet siden oktober 2019 og overlater nå stafettpinnen til Finland.

Hovedprioriteringene for det norske formannskapet har vært helse, folk-til-folk og kunnskap under hovedoverskriften «En sterk og livskraftig Barentsregion». Norge har i tillegg lagt stor vekt på ungdoms- og urfolksdimensjonen i Barentssamarbeidet. Historiens første ungdomstoppmøte under Barentsrådet finner sted i rammen av ministermøtet.

I møtet skal det vedtas en ministererklæring, en ny finansieringsmekanisme for Barentssamarbeidet og en oppdatert klimahandlingsplan for Barentsregionen.

Møtet begynner kl 9 og blir overført på nett-tv.

Se program for møtet.