Barne- og familieministeren besøker Trondheim og Malvik

Sted:

Barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) besøker Trondheim og Malvik.

Program

 • 08.30–10.30: Møte med NTNU.
  Temaer på programmet er presentasjon av NTNU og Hyper Vitenskapsfest (og om barn og unge), tidlig innsats for å utjevne sosiale ulikheter, forebygging av negativt kroppspress og vektproblematikk hos barn og unge, sosialveiledning i skolen (SoVei), 1000-årsjubileet på Stiklestad.
 • 11.00–13.00: Møte med Malvik kommune.
  Åpning av nye lokaler for barnevernstjenesten og møte om utvikling av barnevernet.
 • 13.30–15.00: Møte om Nasjonaljubileet 2030.
  Møte med styringsgruppen for Nasjonaljubileet 2030 og samarbeidsaktører.
 • 16.00–17.00: Gudstjeneste i forbindelse med Kirkemøtet i Vår Frues kirke.
 • 18.00: Holder tale på Kirkemøtet på Scandic Nidelven.

Pressekontakt er kommunikasjonssjef Line Torvik, tlf.: 992 18 321, e-post: lto@bfd.dep.no