Barne- og familieministeren i Agder i forbindelse med fremleggelsen av statsbudsjettet

Adresse: Gyldenløves gate 60, 4614 Kristiansand

Sted: Blå Kors – Barnas stasjon

Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2023 legges frem torsdag 6. oktober. Barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) besøker Kristiansand på budsjettdagen for å presentere forslagene på sitt ansvarsområde.

Statsråden vil holde en presentasjon om regjeringens forslag til statsbudsjett for 2023 hos Blå Kors – Barnas stasjon i Kristiansand,
kl. 13.00
.

Budsjettdokumentene blir tilgjengelig fra klokken 10.00 på regjeringen.no/statsbudsjett. Der finner du blant annet alle budsjettdokumentene, pressestoff, A-Å-oversikt over aktuelle tema og en fylkesvis oversikt over tiltakene i statsbudsjettet. Utvalgte nøkkeltall i Nasjonalbudsjettet 2023 publiseres kl. 08.00.

Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Line Torvik, tlf.: 992 18 321,
e-post: lto@bfd.dep.no