Presseinvitasjon

Pressemøte om regjeringens forslag til ny barnevernslov

Dette innholdet er mer enn 3 år gammelt.

Fredag 9. april kl. 13.30 presenterer barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) forslaget. Gjeldende barnevernlov er snart 30 år gammel, og formålet med ny barnevernslov er å få en mer tilgjengelig lov som er bedre tilpasset dagens samfunn. Ny barnevernslov skal bidra til bedre barnevernsfaglig arbeid, styrke barns og foreldres rettssikkerhet og bidra til økt vekt på forebygging og tidlig innsats.

Tid: Fredag 9. april kl. 13.30
Sted: Auditoriet, Regjeringskvartalet R5, Akersgata 59
Oppmøtetid: Kl.13.15. Ta med gyldig pressekort og ID – og munnbind.

Nett-tv Ny barnevernlov

Se sendingen her

Se sendingen her

English version:

Pressen er velkommen til å være til stede. På grunn av koronasituasjonen og nåværende smitteverntiltak og plassbegrensning, ber vi om at dere melder fra om deltakelse til lto@bfd.dep.no innen klokka 14 torsdag 8. april. Skriv gjerne "Pressemøte barnevernslov" i emnefeltet.

Pressekonferansen blir overført direkte på regjeringen.no/bfd.

Pressekontakt:

Kommunikasjonssjef Line Torvik, lto@bfd.dep.no, mobil: 99 21 83 21

Påmelding og annen informasjon

Du må være journalist og ha avsenderadresse registrert hos en mediebedrift eller kunne vise til frilansoppdrag.

Presse som ikke har mulighet til å møte, kan sende inn spørsmål til lto@bfd.dep.no  med teksten "Spørsmål barnevernslov" i emnefeltet. Spørsmål må være oss i hende senest fredag klokka 11.00. Vi kan ikke garantere at alle spørsmål blir stilt på pressemøtet.

Videoopptak

Pressekonferansen blir filmet av Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) og kan følges direkte på www.regjeringen.no. Der kan også videofilen lastes ned i etterkant. DSS distribuerer som vanlig publiseringspunkt til redaksjoner som vil sende pressekonferansen direkte. DSS kan kontaktes på telefon 22 24 88 45 eller e-post dss-videoproduksjon@dss.dep.no.

Presse som ønsker å bygge inn sendinga på sine nettsider kan bruke følgende embed-kode:
<div id='wowza_player'></div>
<script id='player_embed' src='//player.cloud.wowza.com/hosted/mvhzhjrk/wowza.js' type='text/javascript'></script>

Tiltak for å hindre smittespredning

Departementene har innført egne tiltak for å hindre spredning blant besøkende og ansatte. Derfor ber vi redaksjonene avgrense oppmøte av journalister og fotografer til et minimum.

Ved stor pågang eller endringer i situasjonen kan pressen bli bedt om å følge pressekonferansen digitalt.

Folkehelseinstituttets nettside har mer informasjon om smittevern.