Bedre bredbånd i distriktene: 13 700 husstander sikres nytt eller forbedret bredbåndstilbud

- Bredbånd er en nøkkel til fremtidig velferd og vekst i Norge, og er blitt like viktig som både vei og jernbane. De kommersielle aktørene har siden 2013 økt sine årlige investeringer til fast og mobilt bredbånd til 10,7 milliarder kroner, som er omtrent tre milliarder kroner høyere enn i 2013. I tillegg til det gir staten støtte til prosjekter i distriktene hvor det ikke er kommersielt lønnsomt å bygge ut. Årets tildeling vil sikre om lag 13 700 husstander et nytt eller forbedret bredbåndstilbud, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

I dag har nær 100 prosent av innbyggerne bredbåndstilbud enten i form av fast eller mobilt bredbånd. Fire av fem husstander har tilbud om bredbånd med 100 Mbit/s eller mer. Stortinget bevilget i 2017 138,7 millioner kroner over statsbudsjettet til bredbåndsutbygging i distriktene. På vegne av Samferdselsdepartementet forvalter og tildeler Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) bredbåndsmidler til utbygging av bredbånd i områder hvor det ikke er kommersielt lønnsomt å bygge ut.

- Selv om dekningstallene viser at det går fremover, er det ingen som hviler av den grunn. Det må rulles ut mye fiber de neste årene for å gi befolkningen og næringslivet et enda bedre mobil- og bredbåndstilbud. I tillegg til bevilgningene over statsbudsjettet har regjeringen laget nye regler som kan bidra til kraftig reduksjon i utbyggingskostnadene, slik at vi får mest mulig bredbånd for hver krone som investeres. Det er summen av alt dette og innsatsen til de kommersielle aktørene som sikrer at vi når målene om høyhastighetsbredbånd til alle, sier Solvik-Olsen.

 For flere opplysninger - se:

  • Pressemelding av 8. september 2017 på Nkoms nettsider om tilskudd til bedre bredbåndsdekning
  • Sammendrag av 22. mai 2017 fra Nkom om de viktigste utviklingstrekkene i det norske ekommarkedet i 2016
  • Pressemelding av 6. juni 2017 fra Samferdselsdepartementet om forslag til nye graveregler for fiberkabler 

 

Til toppen