Bedre forebygging av legionellautbrudd

I Norge har vi hatt flere større utbrudd av legionella. For å forebygge legionellautbrudd bedre innføres det nå strengere kontroll med kjøletårn og luftskrubbere. Dette er de installasjonene med høyest smitte- og spredningspotensiale for legionella.

Utbruddene av legionella som vi har hatt i Norge viser at det er behov for strengere kontroll med installasjoner som kjøletårn og luftskrubbere. Det innføres nå en ordning der eiere av kjøletårn og luftskrubbere får plikt til innhente vurdering av innretningene og av kvalitetssystemet fra et akkreditert inspeksjonsorgan. Denne plikten vil gjelde for både nye og eksisterende eiere.

– Den nye ordningen vil legge til rette for bedre kontroll slik at vi bedre kan forebygge store utbrudd der mange blir syke, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

De akkrediterte inspeksjonsorganene vil ha særlig kompetanse på forebygging av oppvekst av legionella ved kjøletårn og luftskrubbere, og deres vurdering vil legges til grunn for kommunenes tilsyn med kjøletårn og luftskrubbere.

Kommunene har i dag ansvar for å føre tilsyn med kjøletårn og luftskrubbere etter folkehelseloven og forskrift om miljørettet helsevern. Dette ansvaret vil kommunene fremdeles ha.

Årlig rapporteres rundt 25 tilfeller av legionellose til MSIS (Meldesystem for infeksjonssykdommer), hvorav ca halvparten antas å være smittet i utlandet. Det antas også at mange tilfeller ikke diagnostiseres.

Virksomheter som ønsker å bli akkreditert som inspeksjonsorgan må søke om dette til Norsk akkreditering. Norsk akkreditering vil våren 2014 behandle søknader. Nærmere informasjon om prosess for akkreditering vil legges ut på Norsk akkreditering sine nettsider.

Endringene trådte i kraft 1. januar 2014. Virksomheter som har kjøletårn som er etablert og i drift får plikt til å legge frem vurdering for kommunen innen 1. januar 2016.

 

Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Facebook Følg oss på Facebook       Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Twitter Følg oss på Twitter

Til toppen