Angrepet på Ukraina i FNs sikkerhetsråd:

– Beklagelig at Russland la ned veto

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

– Det er dypt beklagelig og opprørende av Russland å legge ned veto. De blokkerer dermed et vedtak i FNs sikkerhetsråd som har bred støtte. Det er misbruk av vetomakten, og det hindrer Sikkerhetsrådet i å utøve sitt mandat, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt.

Russland la fredag kveld ned veto i FNs sikkerhetsråd mot et utkast til en resolusjon som ba Moskva stanse angrepet på Ukraina.

– Det russiske angrepet på Ukraina utgjør en alvorlig og akutt trussel mot internasjonal fred og sikkerhet. Det er åpenbart Sikkerhetsrådets ansvar å reagere. Dette blir nå hindret av Russland, sier utenriksminister Huitfeldt..