Bekymret for utviklingen i Guatemala

– Norge er bekymret for utviklingen i Guatemala etter valget forrige uke. I likhet med andre internasjonale partnere oppfordrer vi guatemalanske myndigheter til å respektere valgresultatet fra valget 25. juni, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt.

Som internasjonale observatører, blant annet fra EU og Organisasjonen for amerikanske stater (OAS) har uttalt, samsvarte de publiserte resultatene med resultatene som ble observert i valgdistriktene over hele landet. 

Guatemalas valgmyndigheter (TSE) organiserte valget på en ryddig måte. Ingen større uregelmessigheter ble registrert av nasjonale og internasjonale observatører. 

– Norge støtter det guatemalanske folk og deres rett til en demokratisk og fredelig fremtid. Vi forventer at andre valgomgang blir gjennomført som planlagt 20. august, sier Huitfeldt.