Utenriksministeren: Bekymret over kritisk situasjon for UNRWA

- Jeg er bekymret for at den allerede kritiske situasjonen for UNRWA blir ytterligere forverret som følge av president Trumps beslutning om å stanse videre støtte til organisasjonen, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

USA besluttet 31. august å stanse all støtte til FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger, UNRWA. Tidligere i år frøs USA, som har vært den største giveren, over halvparten av sin årlige støtte.

UNRWA gir grunnleggende tjenester til 5,3 millioner palestinske flyktninger i Palestina, Jordan, Libanon og Syria. Organisasjonen som har mandat fra FNs generalforsamling, leverer blant annet skoletilbud til over en halv million palestinske skolebarn. I dagens situasjon har ikke organisasjonen tilstrekkelige ressurser til å holde skolene åpne etter september.

- Det er de aller svakeste - barn og syke - som rammes hardest. Dersom over en halv million palestinske elever ikke får et skoletilbud og UNRWAs tjenestetilbud svekkes ytterligere, frykter jeg at dette vil kunne bidra til mer uro og ustabilitet i regionen, sier utenriksminister Eriksen Søreide.

Norge har vært en betydelig bidragsyter til UNRWA i mange år. Regjeringen utbetalte årets kjernebidrag på 125 millioner kroner i januar. Det norske kjernebidraget har ligget på samme nivå de siste to årene. I tillegg har Norge i år gitt et humanitært bidrag på 105 millioner kroner. Dette er en økning på ti millioner fra i fjor.

- Norge tok også opp reduksjonen av amerikansk støtte til UNWRA tidligere i år. Vi har en nær dialog med andre store givere og med UNRWA om å øke antall givere. Dette arbeidet blir desto viktigere i lys av den amerikanske beslutningen om å stanse støtten. I tillegg til økonomiske bidrag er det viktig at giverne bistår UNRWA med å gjennomføre nødvendige reformer for å sikre at organisasjonen fortsatt vil være i stand til å levere grunnleggende tjenester til de mest sårbare palestinske flyktningene. 

Til toppen