Bent Høie i Brussel for å møte EUs helsekomissær

Antibiotikareistens, innsatsen mot ebola og merking av alkohol var på agendaen da helse- og omsorgsminister Bent Høie møtte EUs helsekomissær Vytenis Andriukaitis i Brussel 23. februar.

Problemet med antibiotikareistens krever en betydelig innsats, både nasjonalt og internasjonalt. Norge jobber nå med en nasjonal strategi mot antibiotikaresistens som skal være klar før sommeren, men helse- og omsorgsminister Bent Høie understreket betydningen av internasjonalt samarbeid for å møte utfordringene med antibiotikaresistens og at EU har problemstillingen høyt oppe på sin agenda.

- Verdens helseorganisasjon jobber med en ny global handlingsplan mot antibitikaresistens. Denne planen blir viktig og må være mer ambisiøs enn den forrige, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie. 

EUs helsekomissær Vytenis Andriukaitis understreket betydningen av at alle land tar antibiotikaresistens på alvor og iverksetter tiltak for å redusere bruk i sitt land, men at også EU vil ta et større ansvar for å bekjempe antibiotikaresistens.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie og helsekomissær Vytenis Andriukaitis
Helse- og omsorgsminister Bent Høie møtte EUs helsekomissær Vytenis Andriukaitis i Brussel 23. februar. De diskuterte blant annet innsatsen mot antibiotikaresistens, ebola og EUs arbeid med alkohol. Foto: Stian Mathisen. Foto: Stian Mathisen

EU-kommisjonen la i september 2014 fram et forslag om nye regler for veterinære legemidler. Norge mener forslaget på mange områder er bra, men ønsker strengere regulering av veterinærers salg av antibiotika. Les mer om Europakommisjonens forslag til nytt regelverk omkring veterinære legemidler og medisinfôr.

- Norge ønsker forbud mot at veterinærer kan tjene penger på å selge antibiotika. Det er et tiltak vi tror vil ha god effekt, sier Høie.

På møtet tok statsråden også opp innholds- og næringsmerking av alkohol og at Norge ønsker velkommen og ønsker å samarbeide om en ny alkoholstrategi i EU. 

- Vi ønsker at alkohol skal være omfattet av den samme reguleringen som andre næringsmidler. Forbrukerne ønsker informasjon, og jeg mener dette er et område der det er ønskelig med en felles regulering fra EU, sier Høie.

Til toppen