Ber Konkurransetilsynet følge luftfartsmarkedet tett

Dette innholdet er mer enn 30 dager gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert. Du finner oppdatert informasjon på temasiden Koronasituasjonen.

Regjeringen er opptatt av at konkurransen i luftfarten er sunn og fungerer som den skal, også i krisetider. Konkurransetilsynet får derfor nå i oppdrag å følge ekstra godt med på konkurransen i luftfartsmarkedet.

Luftfarten er inne i en dyp krise på grunn av det høye omsetningsfallet under koronapandemien. Regjeringen har kommet med en rekke tiltak for å hjelpe norsk luftfart gjennom krisen.

Før koronapandemien var situasjonen i norsk luftfart preget av konkurranse på mange av flyrutene i Norge. Dette har forbrukerne nytt godt av i form av lave priser og et variert tilbud av flyruter. Målet er at det skal være sunn konkurranse også etter pandemien.

- Sunn konkurranse er viktig for effektiv ressursbruk, større verdiskaping og bedre vilkår for forbrukerne. Koronakrisen vil sannsynligvis medføre endrede reisevaner, noe aktørene i luftfartsmarkedet må tilpasse seg til. Hvis konkurransen er effektiv og god kan dette bidra til raskere omstilling, næringsminister Iselin Nybø (V).

Konkurransetilsynet følger allerede konkurransen i luftfarten tett. På grunn av den sentrale betydningen luftfarten har for transporttilbudet ber regjeringen nå tilsynet om følge ekstra nøye med på konkurransen i det norske luftfartsmarkedet.

- Regjeringen tar grep for at luftfartsbransjen skal være konkurransedyktig også etter pandemien. Oppdraget til Konkurransetilsynet er ett av mange tiltakene som er innført i luftfarten. Vi er opptatt av at det ikke skal bli ulovlig prisdumping som kan føre til sosial dumping. Derfor fortsetter vi å følge situasjonen tett, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide (Krf).

Oppdraget til Konkurransetilsynet finnes her (pdf).