Ber om innspill for å heve studiekvaliteten

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Regjeringen er i gang med en egen stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning. Nå ber kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen om innspill til hva som bør gjøres for å heve studiekvaliteten.

– Arbeidet med å heve kvaliteten i høyere utdanning er tvingende nødvendig. Ikke fordi tilstanden i norsk høyere utdanning er dårlig, men fordi Norge skal håndtere store samfunnsutfordringer og endringer. Vi er helt avhengige av universiteter og høyskoler for å lykkes, sier Røe Isaksen.

I dag har han gitt alle universiteter og høyskoler i oppdrag å komme med innspill til meldingen. Han ber blant annet om svar på følgende spørsmål:

  1. Hva er de største utfordringene i arbeidet med å styrke kvaliteten i høyere utdanning?
  2. Hvordan skal vi sikre god relevans og en fremtidsrettet høyere utdanning?
  3. Hva er de tre viktigste endringsbehovene for å fremme bedre læring?

Les hele oppdragsbrevet og kom med egne innspill.