Ber om innspill til stortingsmelding om den digitale grunnmuren

- Mobil- og bredbåndsnett er like viktig som strøm og vann. Det er selve grunnmuren i arbeidet med digitaliseringen av Norge. Derfor lager vi en stortingsmelding om markedet for elektronisk kommunikasjon. Men vi trenger innspill fra bransjen for at vi skal lykkes, sier distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland.

Stortingsmeldingen om mobil- og bredbåndsmarkedet vil sette retning for sektoren de kommende årene. Den skal blant annet bygge på ambisjonene i Digital agenda for Norge. Viktige temaer vil være sikkerhet og beredskap i mobil- og bredbåndsnettene, hvordan det legges til rette for økt konkurranse og hvilke mål det skal settes for bredbåndsdekningen etter 2020.

Nye markedstall fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet viser at det ble investert over 12 milliarder kroner i mobil- og bredbåndsmarkedet i 2019 – en sterk økning fra året før.

- Aldri før er det investert så mye i bredbånd og mobilnett i Norge som i 2019. Bransjen investerer særlig i fibernett og fremtidsrettede tjenester. Det skal bransjen ha honnør for. Regjeringen vil fortsatt legge til rette for investeringer og mer utbygging, samtidig som staten bidrar med rekordhøye 406 millioner til bredbånd i inneværende år til områder der det ikke er kommersielt grunnlag for å bygge ut, sier Helleland.

Ønsker tett dialog og samarbeid

Koronakrisen har digitalisert Norge i rekordfart. Godt fungerende mobil- og bredbåndsnett og en digital moden befolkning gjør at det fungerer bra med hjemmekontor og at mye av den sosiale kontakten kan foregå på nett.

- Den krevende situasjonen vi er i viser hvor verdifullt det er å ha gode digitale løsninger og et godt fungerende mobil- og bredbåndsnett for raskt å kunne løse nye utfordringer. Med god innsats fra bransjen og god dialog mellom bransjen og myndighetene, har nettene taklet den økte belastningen godt. Tett samarbeid gir gode resultater, sier Helleland.

Den nye stortingsmeldingen skal etter planen legges frem ved årsskiftet 2020/2021. Helleland ber om innspill innen 1. juli til nettsiden som er opprettet.

- Arbeidet med meldingen er i full gang. Vi er opptatt av et bredest og best mulig kunnskapsgrunnlag, for eksempel knyttet til konkurranse, sikkerhet, klima- og miljø eller andre bærekraftsspørsmål. Vi håper på mange gode innspill til arbeidet via nettsiden, Helleland.

Send inn dine innspill her

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00