Ber om utredning

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Nærings- og fiskeridepartementet har satt i gang en ekstern utredning. Tema er departementets oppfølging av eierskapsmeldingens forventninger til arbeidet mot korrupsjon og for åpenhet i økonomiske transaksjoner.

Regjeringen har klare forventninger til arbeidet mot korrupsjon i selskaper med statlig eierskap. Forventningene kommer tydelig frem i eierskapsmeldingen.

Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers (PWC) har fått i oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet å utrede og vurdere ulike aspekter knyttet til departementets eieroppfølging på dette området. Formålet med utredningen er å styrke departementets eieroppfølging på korrupsjonsområdet.  

Oppdraget ble oversendt aktuelle tilbydere i desember 2015.

Utredningen skal blant annet ta for seg: 

  • Styrenes rolle og ansvar i arbeidet mot korrupsjon under norsk, britisk og amerikansk lovgivning.  
  • Hvordan selskapene bør arbeide for å forebygge korrupsjon, og gi eksempler på gode antikorrupsjonsprogrammer.
  • Forslag til forbedring av departementets metodikk og arbeidsverktøy for oppfølging av selskapene på dette området.

PWC skal etter planen levere rapporten i løpet av mai.