Nyheter

Besøk av OSSEs høykommissær for nasjonale minoriteter

Kommunal- og distriktsminister Erling Sande fikk 6. november besøk av OSSEs høykommissær for nasjonale minoriteter, Kairat Abdrakhmanov.

Kairat Abdrakhmanov er OSSEs sjette høykommissær for nasjonale minoriteter. Høykommissæren skal under besøket i Norge blant annet treffe representanter for offentlige myndigheter, Sametinget og de nasjonale minoritetene.

Formålet med høykommissærens besøk til Norge er å samle informasjon om Norges politikk overfor de nasjonale minoritetene når det gjelder inkludering, deltakelse og utdanning. I tillegg vil han bruke besøket til å se på hvordan spørsmål om klimaendringer på ulike måter påvirker samer og nasjonale minoriteter.

– Involvering og dialog er sentrale elementer når politikk skal utvikles i det norske samfunnet, uttalte kommunal- og distriktsminister Erling Sande.

Sande viste videre til at opplæring om samer og nasjonale minoriteter er tatt inn i læreplanene og at kunnskap er viktig i arbeidet med inkludering og ikke-diskriminering.

I møtet med statsråd Sande var høykommissæren blant annet opptatt av Norges støtte til arbeidet i OSSE og at Norgesbesøket skal brukes videre til å samle gode eksempler og beste praksis.

Kommunal- og distriktsminister Erling Sande møtte OSSEs høykommissær for nasjonale minoriteter, Kairat Abdrakhmanov.
Kommunal- og distriktsminister Erling Sande møtte OSSEs høykommissær for nasjonale minoriteter, Kairat Abdrakhmanov. Foto: KDD