Justis- og beredskapsministeren besøker Ungdomsenhet Øst

Sted:

Ungdomsenheten er en underavdeling av Romerike fengselet, og er et landsdekkende tilbud for innsatte i alderen 15-18 år. Hun drar videre til Krise- og incestsenteret i Follo. Pressekontakt: Politisk rådgiver Kristoffer Aardal Hanssen (454 29 730)