Blåfjelldal til Valdres

Statssekretær Hanne Marne Blåfjelldal vitjar tysdag 5. november fleire bruk og bedrifter innan landbruk og skogbruk i Valdres.

Statssekretær Hanne Marne Blåfjelldal vitjar tysdag 5. november fleire bruk og bedrifter innan landbruk og skogbruk i Valdres:  Begna bruk, Noraker Fisk og Helle Kjøtt på Fosheim. Hun møter og Valdres Natur- og Kulturpark og lokale representantar frå Norsk Bonde- og Småbrukarlag.  

Frå programmet:

Statssekretær i Landbruks- og matdepartementet Hanne Maren Blåfjelldal
Statssekretær i Landbruks- og matdepartementet Hanne Maren Blåfjelldal (Foto: SMK)

Kl 0900-1000  Vitjing på Begna bruk.
Tema: Situasjonen for skognæringa i Valdres

Kl 1045-1200  Vitjing ved Noraker Fisk.
Tema: Rakfiskproduksjon.

Kl 1230-1500  Vitjing ved Helle Kjøtt på Fosheim.
Tema: Kjøttforeling og mjølkeproduksjon

Kl 1500-1700  Møte med Valdres Natur- og Kulturpark på Sekskanten, Vaset

Kl 1700-1730  Møte med lokalt bondelag og bonde- og småbrukarlag

Kontaktperson for statssekretær Hanne Maren Blåfjelldal:
Kommunikasjonsrådgjevar Astraea Antal, mobil 934 31 930.

Kontaktperson for praktisk program:
Aslag Hamre, Valdres Natur- og Kulturpark, mobil 950 58 009.

Til toppen