Bli med på boligdugnaden

–Norge trenger fortsatt flere utleieboliger til flyktninger og andre. Romjulen er en fin og rolig tid til å tenke over om en har en bolig, leilighet eller hybel som står tom og kan leies ut. Jeg oppfordrer alle som kan å bli med på boligdugnaden, sier kommunal og distriktsminister Erling Sande.

Krigen i Ukraina raser videre, og kommunene har blitt anmodet om å ta imot til sammen 37 000 flyktninger i 2024. Det vil derfor også neste år være et stort behov for utleieboliger til flyktninger, studenter og andre.

– Jeg er imponert over innsatsen som er lagt ned i hele Norge. Folk har åpnet hjemmene sine, og i løpet av de to siste årene har vi sammen gitt nesten 70 000 flyktninger et sted å bo, sier Sande.

Flere kommuner trenger boliger til bosettingsarbeidet og er helt avhengig av privatmarkedet. Et tiltak regjeringen har gjort for å bidra med informasjon og veiledning om utleie er www.boligdugnaden.no.

– På boligdugnaden.no er all relevant informasjon om utleie samlet på ett sted. Her får du veiledning om hvordan du kommer i gang, tips og råd ved utleie og hvordan du kan finne din nye leieboer, forklarer Sande.

Kommunal- og distriktsminister Erling Sande, ordfører Cecilie Pind Tetiana Preobrazhenska, datteren Snizhana og utleier Geir André Moksness-Skaug
I desember besøkte kommunal- og distriktsminister Erling Sande Nordre Follo kommune, som har lagt ned en kjempeinnsats med integrerings- og bosettingsarbeidet for flyktninger. Ordfører Cecilie Pind og statsråden møtte flyktningene Tetiana Preobrazhenska, datteren Snizhana og utleier Geir André Moksness-Skaug. - Dette er ett av mange eksempler på innbyggere som har åpnet hjemmene sine for flyktninger og leier ut i samarbeid med kommunen, sier Sande.