Bøndene kommer godt ut

Politisk redaktør i Nationen Kato Nykvist har 7. oktober en bredside mot Regjeringens oppfølgning av lovnaden om målrettede skattelettelser for bøndene. Han hevder at skattetrykket på næringen øker. Det er feil, skriver statssekretær Jørgen Næsje (FrP) i Nationen i dag.

Bøndene kommer samlet sett godt ut som følge av skatteendringene som er gjennomført under denne regjeringen og i vårt forslag til skatteopplegg for 2017. Inklusive forslagene for 2017 får de som driver landbruk, skattelettelser i størrelsesorden 250 mill. kroner i denne regjeringsperioden.

I 2014 avviklet vi arveavgiften, som det året sammen med øvrige skatteendringer innebar en beregnet lettelse for bønder på 230 mill. kroner. Virkningen over tid gir om lag uendret skattebelastning.

Fra i år er det fritak for skatt på personinntekt fra gevinst ved salg av landbrukseiendom ut av familien. For 2017 foreslår regjeringen å innføre jordbruksfradrag for AS. Det vil blant annet komme gartnerier til gode. Vi foreslår også skattefritak for utdeling fra deltakerlignet selskap fra gevinst ved skogvern, og vi foreslår å etablere en ordning med tømmerkonto, Tømmerkonto forenkler for skattyter og forskyver skatten ut i tid. Den gir også skattyter større fleksibilitet med hensyn til når inntektene tas til beskatning.

Basert på endringene i inntekts- og formuesbeskatningen betaler personer med jordbruksfradrag i gjennomsnitt om lag 4 300 kroner mindre i skatt nå enn med den forrige regjeringen. For neste år foreslår vi lettelser som i gjennomsnitt innebærer ytterligere 1 100 kroner i lettelser for denne gruppen.

Jeg vil si dette er målrettet. Skattetrykket reduseres for landbruket.

Til toppen