Presseinvitasjon

Borch sjekker årets kornhøst

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Mange er opptatt av matsikkerhet, sjølforsyning og beredskap. Da er det viktig å følge med på årets kornhøst. Mandag 8. august er landbruks- og matminister Sandra Borch i Stange for å ta en sjekk. Hun får også prøve seg litt på skurtreskeren. Noen av landets fremste eksperter på korndyrking vil orientere og bidra med sine vurderinger.

Tid: Mandag 8. august kl 10.00-12.00

Sted: Hemstad østre gård, Sørumvegen 162, Stange. Vertskap: Anne-Marte Hoelstad Mauset og Lars Magne Mauset.

Program

  • Velkommen til kornfylket Innlandet. Status og utvikling v/miljø- og landbruksdirektør Haavard Elstrand, Statsforvalteren i Innlandet.
  • Vertskapet orienterer garden, driftsopplegget, og tanker om kornproduksjon framover.
  • Avlingsutsikter og markedsutvikling for norsk fôr- og matkorn og proteinvekster v/Eli Reistad, direktør for næringspolitikk og markedsregulering Felleskjøpet Agri.
  • Satsting på utvikling av robuste kornarter for framtida v/ Kristin Børresen, adm dir Graminor
  • Kornprosjekt i Innlandet (kornskolen) v/ Lars Martin Hagen, fylkesagronom,  Statsforvalteren i Innlandet.
  • Landbruksrådgivingens arbeid for å nå nasjonale mål om bærekraftig og miljøvennlig kornproduksjon v/ Harald Solberg, rådgiver NLR Innlandet.
  • Tresking og intervjuer.

Nasjonal kulturlandskapspris

Landbruks- og matminister Sandra Borch deler ut den nasjonale kulturlandskapsprisen.

Tid: Mandag 8. august kl 12.00

Sted: Søndre Elton, Vestbygdvegen 298, Ottestad.

Etter prisutdelingen blir det busstur/omvisning i Stange Vestbygd.

Kontaktpersoner

Statsforvalteren i Innlandet: Haavard Elstrand. Tlf. 41 62 42 02

For landbruks- og matministeren: Heidi Eriksen Riise. Tlf. 975 17 227.

Stiftelsen Norsk Kulturarv: Erik Lillebråten. Tlf.909 71 257.