Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Borgarting lagmannsrett har konstatert at Telenor diskriminerte konkurrenten TDC

Borgarting lagmannsrett konstaterer at Telenor diskriminerte TDC ved å ta for høy pris for grossisttilgang til Telenors mobilnett. Dommen slår også fast at TDC får beholde pengene som departementet påla Telenor å tilbakebetale. Lagmannsretten er enig med staten i at et selskap som har krevd og fått en ulovlig høy pris ikke har rett til å beholde den ulovlige overprisen.

– Vi er godt fornøyd med resultatet. Staten har fått medhold, selv om hjemmelen teknisk sett er underkjent, sier assisterende regjeringsadvokat Tolle Stabell. Han uttaler seg på vegne av advokat Simen Hammersvik, som førte saken for staten.

Søksmålet gjaldt gyldigheten av departementets klagevedtak fra 16. mars 2015 (tilbakebetalingsvedtaket) i markedet for grossisttilgang til Telenors mobilnett.  I vedtaket ble Telenor pålagt å tilbakebetale cirka 16 millioner kroner til TDC (nå en del av Telia) for brudd på kravet til ikke-diskriminering på pris mellom eksterne kjøpere av tilgang i perioden 2010 til 2012.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet er fornøyd med domsavsigelsen. Hjemmelen for tilbakebetaling ble presisert med virkning for fremtidige saker ved lovendring 20. mars 2017. Staten vil fortsette å legge til rette for bedre konkurranse i det norske mobilmarkedet slik at brukerne får gode, rimelige og fremtidsrettede mobiltjenester.

Lagmansrettens dom (PDF)

Til toppen