Brev til Finanstilsynet om oppfølging av EUs kapitalkravsregelverk

Finansdepartementet har i dag sendt et oppdrag til Finanstilsynet om å utarbeide et høringsnotat og utkast til gjennomføring av resten av EUs kapitalkravsregelverk (CRD IV/CRR).

Når Baselkomiteens anbefaling til sluttføringen av Basel III er vedtatt, vil departementet komme tilbake til Finanstilsynet med et oppdrag om å utarbeide utkast til norske regler som gjennomfører et nytt gulvkrav basert på en revidert standardmetode.

Norsk gjennomføring av EUs kapitalkravsregelverk (CRD IV/CRR)

Til toppen