Brudd i lønnsoppgjøret i staten

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Fredag 29. april ble det brudd i forhandlingene mellom staten og hovedsammenslutningene om årets lønnsoppgjør. Oppgjøret går nå til mekling hos Riksmekleren.

Staten og hovedsammenslutningene ble ikke enige om den økonomiske rammen. Staten tilbød en lønnsvekst i tråd med frontfagsrammen, som i år er på 3,7 prosent.

– Vi er skuffet over at LO, Akademikerne, Unio og YS har brutt lønnsforhandlingene. For staten er det viktig å holde seg til frontfagsrammen. Frontfagsmodellen sikrer arbeidsplasser og norsk konkurranseevne, forteller statens personaldirektør Gisle Norheim.

Partene skal nå møtes hos Riksmekleren 2. mai, og fristen for å komme til enighet er 23. mai ved midnatt

– Jeg er fornøyd med at vi har hatt et godt samarbeid med partene knyttet til forenkling av lønnssystemet. På dette området har vi kommet langt, presiserer Norheim.

Oppgjøret 2022 er et hovedoppgjør, der det forhandles om alle elementene i hovedtariffavtalene. Kommunal- og distriktsdepartementet representerer staten i forhandlingene med hovedsammenslutningene.