Bruker VR-briller til å utvikle nye plantesorter

Graminor er en av hovedaktørene i et nytt forskningsprosjekt der målet er å ta i bruk nye teknologiske metoder som «Virtual Reality» (VR) for å effektivisere utviklingen av nye plantesorter.

Graminor har ansvaret for å utvikle og levere nye plantesorter tilpasset norske vekstforhold til jord- og hagebruksnæringen i Norge. I det fireårige forskningsprosjektet skal de, ved hjelp av banebrytende og nyskapende teknologiske løsninger, utvikle metoder for å vurdere åkeren gjennom VR-briller. Prosjektet «Reliable and efficient high-throughput phenotyping to accelerate genetic gains in Norwegian Plant breeding (virtual phenomics)» har oppstart i juni 2017 og er finansiert av Forskningsmidler for jordbruk og matindustri. 

VR-briller kan legge grunnlaget for et mer presist kartleggingsarbeid i planteforedlingen. Foto: Graminor

Mer presist kartleggingsarbeid 

Et av målene er å utvikle spesialbygde droner og kameraløsninger som filmer og tar bilder av potensielle plantesorter i forsøksfeltene. Bildene skal omdannes til 3D skisser. På denne måten kan planteforedleren ta på seg VR-briller, og gå gjennom åkeren for å registrere og analysere observasjonene. Det kan gi et mer presist kartleggingarbeid, og gir forskerne mulighet til å undersøke det samme feltet til samme tid gjennom hele året.

Utvikling av nye plantesorter er helt nødvendig for å øke matproduksjonen og for å gjøre jordbruket i stand til å takle nye plantesykdommer, produksjonsmetoder, produktkrav og kommende klimaendringer.

Til toppen