Bygdeutviklingsprisen 2013

17 fylkesvinnarar kjempar om Innovasjon Norges Bygdeutviklingspris for 2013 på 250 000 kroner. Prisen vert delt ut under opninga av den norske standen på Internationale Grüne Woche i Berlin fredag 17. januar 2014.

17 fylkesvinnarar kjempar om Innovasjon Norges Bygdeutviklingspris for 2013 på 250 000 kroner. Prisen vert delt ut under opninga av den norske standen på Internationale Grüne Woche i Berlin fredag 17. januar 2014.

Bygdeutviklingsprisen er ein bedrifts- og næringsutviklingspris for dei som har etablert ei vellukka bedrift eller næring med basis i bygdenes og landbrukets ressursar. Det vert kåra ein vinnar i kvart fylke som får 50 000 kroner.

Vinnarane deltek i konkurransen om den nasjonale prisen som er på 250 000 kroner. 3 av fylkesvinnarar vert nominert til den nasjonale prisen og invitert til Berlin, kven dette er vert offentleggjort seinare.

Kandidatane vert vurdert etter:

  • Nyskaping/originalitet
  • Økonomisk resultat/lønsemd
  • Sysselsetting, særleg for kvinner og ungdom
  • Sosial og miljømessig berekraft, herunder utnytting av lokale ressursar, fortrinn og ringverknader i lokalsamfunnet.
Til toppen