Norge gir 380 millioner kroner til FNs nødhjelpsfond

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Norge gir 380 millioner kroner til FNs nødhjelpsfond (Cerf) for 2016. Bidraget annonseres på en giverkonferanse i FN 17. desember i forbindelse med markeringen av fondets 10-års jubileum.

Mer enn 125 millioner mennesker har i dag behov for humanitær hjelp og beskyttelse som en følge av de mange, og ofte langvarige, kriser og naturkatastrofer.

- Antallet mennesker som trenger humanitær hjelp internasjonalt er rekordstort. FNs nødhjelpsfond er en viktig del av vårt og det internasjonale samfunns førstelinjeberedskap ved humanitære kriser. Norge har vært blant de største bidragsyterne til fondet siden det ble etablert for ti år siden. Disse midlene brukes til rask utbetaling av nødhjelp i akutte kriser, og til underfinansierte og ‘glemte’ kriser der nøden er stor, men oppmerksomheten fra det internasjonale samfunn er liten, sier utenriksminister Børge Brende.

FNs nødhjelpsfond har de siste ti årene bidratt med mer enn fire milliarder amerikanske dollar til humanitære aktører i 93 land. I 2015 har fondet gitt omlag 429 millioner amerikanske dollar til humanitær innsats i 38 land. Gjennom FNs nødhjelpsfond har millioner av mennesker fått livreddende hjelp, fra ofrene for jordskjelvet i Nepal, til mennesker på flukt i Myanmar, Afrikas Horn, Darfur, Sør-Sudan, Jemen, Syria og i nabolandene.

FNs nødhjelpsfond spiller også en viktig rolle for å styrke samhandling og koordinering på landnivå.

- Med de store, udekkede humanitære behovene vi ser i dag, er det viktig at flere land bidrar mer. Det er en utfordring at en liten gruppe giverland bidrar med nesten 90 prosent av nødhjelpsfondets totale budsjett, sier utenriksministeren.