Dag Thomas Gisholt blir ny departementsråd i Kunnskapsdepartementet

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Kongen har i statsråd i dag utnevnt Dag Thomas Gisholt (53 år) til ny departementsråd i Kunnskapsdepartementet.

Portrett Dag Thomas Gisholt
Foto: Foto: Astrid Waller

– Dag Thomas Gisholt er erfaren som departementsråd. Han har bakgrunn fra kunnskapssektoren og interesse for bredden i vår sektor. Med sin solide erfaring fra sentralforvaltningen, gode lederegenskaper og rolleforståelse, vil han være en leder som får aksept både i og utenfor departementet, sier kunnskapsministrer Tonje Brenna.

Dag Thomas Gisholt er utdannet cand.polit. i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo. Han har lang ledererfaring og god innsikt i offentlig forvaltning og kunnskapssektoren. Etter endt utdanning begynte han i daværende Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet, med budsjettarbeid i universitets- og høgskoleavdelingen. Han var deretter innom de fleste områder i Kunnskapsdepartementet. Han var  blant annet fungerende ekspedisjonssjef for avdeling for økonomi og styring, avdelingsdirektør i henholdsvis avdeling for kompetanse og arbeidsliv og i opplæringsavdelingen og sist som ekspedisjonssjef for barnehageavdelingen. Han fungerte i to år som direktør for Utdanningsdirektoratet. De siste seks årene har han vært departementsråd i Barne- og familiedepartementet. 

– Jeg har hatt seks utrolig fine år i BFD, men er svært glad for å få tillit som ny departementsråd i KD og gleder meg til å bli kjent med departementet på nytt. Jeg vet jeg kommer til et veldrevet departementet, men skal gjøre mitt ytterste for å videreutvikle departementet og sektorene sammen med politisk ledelse og alle de dyktige og dedikerte medarbeiderne i organisasjonen, sier Dag Thomas Gisholt.

Dag Thomas Gisholt tiltrer stillingen 1. januar 2023.