De andres menneskerettigheter - kjønn og menneskerettigheter gjennom 70 år

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

I anledning at menneskerettighetserklæringen er 70 år, inviterer regjeringen 17. oktober til et arrangement om kvinners situasjon i krig og konflikt.

Statsminister Erna Solberg deltar sammen med justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara og kulturminister Trine Skei Grande, i regjeringens representasjonsanlegg i Parkveien 45.

Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter (HL-senteret) vil blant annet presenterer sin utredning om norske myndigheters behandling av tre utvalgte grupper etter den andre verdskrig. Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter (NIM) og andre eksperter på feltet vil også delta.

Taler og innlegg overføres direkte her 17. oktober fra kl. 12.00.

Nett-tv De andres menneskerettigheter - kjønn og menneskerettigheter gjennom 70 år

Se sendingen her

Se sendingen her

Program for dagen

Kl. 1200 Velkommen v/justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara

Kl. 1205 Presentasjon av utredning om norske myndigheters behandling av utvalgte grupper etter andre verdenskrig v/direktør Guri Hjeltnes, HL-senteret

Kommunikasjonssjef Trude Måseide introduserer Hoem

Kl. 1220 Tekstlesing v/Edvard Hoem fra boken Mors og fars historie

Kl. 1225 Statsminister Erna Solbergs tale om norske myndigheters behandling av jenter og kvinner som hadde en relasjon til tyske tjenestemenn under 2. verdenskrig

Kl. 1235 Kulturminister Trine Skei Grande om kunnskapsinnhenting

Kommunikasjonssjef Trude Måseide introduserer Olsen og Aarnes

Kl. 1245 Kort kommentar v/historiker Kåre Olsen

Kl. 1250 Kort kommentar v/journalist Helle Aarnes, Aftenposten

Kl. 1300 Pause

Kl. 1315 Justis-, beredskaps- og innvandringsministeren introduserer neste del av programmet

Kl. 1320 «De andres» menneskerettigheter – da og nå – Menneskerettigheter gjennom 70 år v/fungerende direktør Adele Matheson Mestad, Norges nasjonale Institusjon for menneskerettigheter

Kl. 1335 Kort film

Krigens store stillhet – seksuell vold og beskyttelse av kvinner i krig og konflikt v/Silje Heitmann, Kirkens Nødhjelp

Kl. 1350 Kommentarer og spørsmål fra salen, ledet av statsminister Erna Solberg

Kl. 1415 Oppsummering v/statsministeren