Historisk arkiv

Offisiell unnskyldning til «tyskerjentene»

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Statsministerens kontor

– På vegne av regjeringen vil jeg be om unnskyldning for måten norske myndigheter behandlet jenter og kvinner som hadde en relasjon til tyske soldater under 2. verdenskrig, sier statsminister Erna Solberg.

Regjeringens unnskyldning ble gitt på et arrangement i forbindelse med menneskerettserklæringens 70-årsjubileum, der både statsminister Erna Solberg, kulturminister Trine Skei Grande og justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara deltok.

Erna Solberg på talerstolen i Parkveien 45.
- Med dette grunnlaget vil jeg i dag, på vegne av regjeringen, si unnskyld for måten norske myndigheter gikk frem på og behandlet jenter og kvinner som hadde en relasjon til tyske soldater under 2. verdenskrig, sa statsminister Erna Solberg 17. oktober 2018. Foto: Torbjørn Kjosvold/Forsvaret

Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter presenterte der sin utredning om hvordan norske myndigheter etter andre verdenskrig behandlet blant annet jenter og kvinner med relasjon til tyske soldater.

Fra våren 1945 ble flere tusen kvinner arrestert som «tyskerjenter». Mange satt internert i flere måneder uten hjemmel i lov eller forskrift. I august 1945 endret myndighetene statsborgerloven slik at de hadde anledning til å utvise kvinner som hadde giftet seg med tyske menn etter 9. april 1940. I strid med Grunnloven ble endringene i loven gitt tilbakevirkende kraft.

– Behandlingen disse kvinnene fikk står seg ikke når man holder det opp mot de grunnleggende prinsippene for en rettsstat, sier Solberg.

Utredningen fra HL-senteret anslår at mellom 30 000 og 50 000 kvinner var mistenkt for eller hadde relasjoner til tyske soldater under krigen. Den anslår videre at mellom 3 000 og 5 000 kvinner ble internert på grunn av antatte relasjoner til tyske soldater under krigen.

– Vi kan ikke skrive historien på nytt, og uretten mot kvinnene kan ikke gjøres om. Men kunnskap kan forhindre at det gjøres igjen. Vi kan ta sterk avstand fra den behandlingen kvinnene fikk, og vi kan bidra til at kunnskapen om dette ikke blir glemt, sier kulturminister Trine Skei Grande.

Kulturministeren varslet at regjeringen vil om kort tid lyse ut et forskningsoppdrag som skal finne ut mer om samspillet mellom myndighetenes tiltak, de interne begrunnelsene for disse og de bakenforliggende samfunnsprosessene som bidro til denne behandlingen.

– Den enkelte borger skal ha trygghet for at myndighetene gir samme rettsvern for alle. Dessverre skjer overgrep mot kvinner både i krig og fred, mellom enkeltmennesker, mellom grupper i samfunnet og fra myndighetene side, sier justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara.