Pressemeldinger

De nordiske landene enige om felles initiativ om reintegrering og retur

Mehl har vært København og diskutert ulike tema innenfor asyl- og migrasjonsfeltet med sine nordiske kollegaer med ansvar for innvandring, justis og innenriks. Møtet endte med at de fem nordiske statsrådene ble enige om tre felles initiativ der landene skal samarbeide tettere på migrasjons- og returområdet.

Fem personer står bak to runde bord med navnelapper. Personene og bordene står på tvers av en gang. Det står en mikrofon på bordet.
Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (nummer to fra høyre) møtte sine nordiske kolleger (fra venstre) Guðrun Hafsteinsdóttir, Maria Malmer Stenergard, Kaare Dybvad Bek og Mari Rantanen i Nordisk samrådsgruppe på høyt nivå for flyktningspørsmål (NSHF). Foto: Justis- og beredskapsdepartementet

Denne uken har justis- og beredskapsminister Emilie Mehl vært i København på ministermøte i Nordisk samrådsgruppe på høyt nivå for flyktningspørsmål, NSHF (Ministerial meeting of the High-level Nordic Cooperation on Refugee Issues (NSHF)). Der har man diskutert aktuelle problemstillinger på migrasjonsområdet og muligheter for tettere nordisk samarbeid på feltet. Møtet har gitt god innsikt i de ulike lands utfordringer og måter å løse disse på.

De fem nordiske statsrådene er enige om tre felles initiativ der landene skal samarbeide tettere på migrasjons- og returområdet. Forslagene dreier seg om felles reintegreringsprosjekter i tredjeland, felles nordiske returoperasjoner i samarbeid med Frontex og samarbeid med IOM (International Organization for Migration) om retur av migranter som er strandet i Nord-Afrika.

Det første initiativet søker å skape tettere samarbeid mellom nordiske migrasjons- og spesialutsendinger til å gjennomføre reintegreringsprosjekter i tredjeland i nært samarbeid med berørte reintegreringspartnere. 

Det andre initiativet fokuserer på retur av personer som ikke har rett til å forbli i EU og Schengen-området til hjemlandet ved å arbeide for felles nordiske returoperasjoner i samarbeid med Frontex, der dette er hensiktsmessig.

Det tredje initiativet søker å bistå IOM, som en implementerende partner, med å tilby tjenester til strandede irregulære migranter i Nord-Afrika. De vil bli tilbudt assistert frivillig retur til sine egne land, hvor de vil reintegreres.   

NFSH samler de nordiske statsrådene med ansvar for migrasjon og innvandring, og arrangeres årlig av det nordiske landet som innehar formannskapet. I år er dette Danmark. Norge overtar formannskapet etter Danmark, og skal arrangere et tilsvarende møte neste år.

Les den fellesnordiske erklæringen etter årets møte i NSHF (PDF)