Taler og innlegg

Debattinnlegg av Nygård: Vi har selvsagt fulgt reglene

Debattinnlegg av samferdselsministeren, publisert i Dagens Næringsliv, 19. mars 2023.

Jernbanedirektoratet offentliggjorde 3. mars at den beste løsningen er å tildele hele togtilbudet på Østlandet til Vy. Jeg har tatt dette til etterretning. Det er viktig å utnytte knapp infrastrukturkapasitet i Oslo best mulig. Dersom fremtidig økning i antall reisende skal tas med tog, kan ikke reisende stå tett på perrongen mens halvfulle flytog kjører forbi. Den utfordringen skjøv Solberg-regjeringen foran seg, men vi har tatt tak i den.

DNs leder 16. mars gir inntrykk av at direktoratet har gjennomført en urettferdig konkurranse mellom Vy og Flytoget etter påtrykk fra meg, men premisset er feil. Dette har ikke vært en konkurranse, men en direktetildeling.

Under hele prosessen har det vært klart at Vy og Flytoget kunne bli tildelt hver sin avtale av direktoratet, dersom det ga bedre togtilbud til bedre pris for staten – til sterk kritikk fra fagforeningene. Min vurdering i fjor høst var at det hverken var realistisk eller politisk ønskelig at Flytoget skulle overta driften av hele togtilbudet på Østlandet. Av hensyn til statens forhandlingsposisjon ble det først kjent i Jernbanedirektoratets pressemelding 3. mars.

Da Vy før jul presenterte en skisse om å drive hele togtilbudet på Østlandet, var det både i passasjerenes og min interesse å be Jernbanedirektoratet om å se på dette. At Vy fikk anledning til å levere et samlet tilbud, er selvsagt vurdert til å være innenfor rammene av EUs kollektivtransportforordning og annet regelverk.