God ordning for aksjesparing

– Utbytte og gevinster fra aksjer som eies direkte, skattlegges i dag med en noe høyere sats enn for eksempel renteinntekter. Dette er basert på et bredt forlik i Stortinget. Uttak av gevinster fra aksjesparekontoen skattlegges på samme måte, skriver statssekretær i Finansdepartementet Jørgen Næsje (FrP).

Regjeringens forslag til aksjesparekonto ble vedtatt av Stortinget før jul. Ordningen kan bidra til at småsparere investerer mer i aksjer og aksjefond, og øker sitt eierskap i norske bedrifter.

I et innlegg i DN 10. januar fremhever styreleder i aksjonærforeningen Bernt Bangstad at ordningen ville blitt enda bedre dersom den omfattet reinvestering av utbytter. Vi vurderte dette. Begrunnelsen for å begrense ordningen til gevinster er at beskatning av utbytte reiser flere problemstillinger knyttet til EØS-reglene og skatteavtalene. Selv om ordningen er begrenset til gevinster, vil den gjøre det enklere og mer gunstig for privatpersoner å omdisponere sin portefølje av aksjer, egenkapitalbevis og aksjefondsandeler.

I innlegget kritiserer Bangstad at uttak fra aksjesparekontoen skattlegges på samme måte som avkastning på aksjer som eies direkte. Det har ikke vært hensikten at inntekter fra aksjesparekonto skal skattlegges med en lavere sats enn inntekter fra aksjer som eies direkte. Utbytte og gevinster fra aksjer som eies direkte, skattlegges i dag med en noe høyere sats enn for eksempel renteinntekter. Dette er basert på et bredt forlik i Stortinget. Uttak av gevinster fra aksjesparekontoen skattlegges på samme måte. Samtidig gis det fradrag for skjerming i utbytte, gevinster og uttak fra aksjesparekontoen. Skattereglene er utformet slik at det ikke skal ligge noe skattemessig motiv til å investere i andre objekter framfor aksjer.

Til toppen