DEMO 2000 - Regjeringen prioriterer petroleumsrettet teknologiutvikling høyt

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Torsdag markerte olje- og energiminister Tord Lien tildelingen av forskningsmidler til petroleumsindustrien med et bedriftsbesøk hos Robotic Drilling Systems AS i Stavanger. Norges Forskningsråd fordeler 125 millioner kroner til 17 prosjekter gjennom forskningsprogrammet DEMO 2000.

De statlige midlene bidrar med inntil 25 prosent av prosjektkostnadene. Resten må leverandørindustrien finansiere i samarbeid med oljeselskapene. Det betyr at hver krone myndighetene bidrar med utløser mellom tre og fire kroner fra industrien i FoU-midler. Med bidragene fra industrien vil den samlede prosjektfinansieringen innen årets DEMO 2000-program utgjøre mer enn 500 millioner kroner.   

Innovasjon og energieffektivisering står sentralt i tildelingen.

- Nå ser vi resultatene av den offensive satsingen på forskning og teknologiutvikling som regjeringen bidrar med. Det er svært gledelig at over halvparten av tildelingene går til selskaper på Vestlandet. Dette vil bidra til sysselsetting i en region som allerede er rammet av lavere aktivitet i petroleumsindustrien. Tiltaket treffer dermed godt, sier olje- og energiminister Tord Lien.  

Som en del av sysselsettingspakken fra Regjeringen har DEMO 2000 blitt styrket med 100 millioner kroner i år. Dette har fått svært god respons i leverandørindustrien. Forskningsrådet mottok nærmere 80 søknader og det ble søkt om totalt nesten 430 millioner kroner. Lien understreker at oljeselskapene har en avgjørende rolle i prosjektene.

- DEMO 2000 programmet bidrar til utvikling av teknologi som reduserer utslipp og kostnader ved utvinning av olje og gass. På lang sikt er regjeringens satsing på forskning og teknologiutvikling sammen med industrien helt avgjørende for at vi i fremtiden også skal kunne utvikle våre fantastiske energiressurser på en lønnsom og bærekraftig måte, sier olje- og energiminister Tord Lien.

I en tid med lav sysselsetting er det viktig å ta vare på arbeidskraft og kompetanse, og samtidig benytte ledig kapasitet til å utvikle teknologi for framtiden. Over halvparten av midlene tildeles til prosjekter i Rogaland og Hordaland. DEMO 2000 er derfor et treffsikkert virkemiddel for regioner som er særlig hardt rammet av lav aktivitet i leverandørindustrien.

Lien markerte tildelingen hos Robotic Drilling Systems AS (RDS) i Stavanger. RDS er blant bedriftene som har fått DEMO 2000-støtte. I partnerskap med IRIS, Sekal, Odfjell og Statoil skal RDS, med oppstart i august, gjennomføre en demonstrasjon av automatiserte boreprosesser. Prosjektet baserer seg på tidligere prosjekter som har fått støtte fra PETROMAKS 2 og DEMO 2000, men nå er intensjonen å demonstrere samspillet i en automatisert boreprosess. Prosjektet vil sysselsette om lag 50 årsverk hos partnere og underleverandører i prosjektperioden frem til desember 2018.

Les mer om Demo 2000 på Forskningsrådets sider.

Olje- og energiminister Tord Lien med CEO Arild Austigard RDS hos Robotic Drilling Systems
Olje- og energiminister Tord Lien med CEO Arild Austigard RDS hos Robotic Drilling Systems.

Mer på Forskningsrådets sider og filmsnutt fra RDS som demonstrerer roboten.