Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Den lille chipsfabrikken

Statsminister Erna Solbergs tale på åpningen av Den lille chipsfabrikken i Kristiansand, 20. mai 2019.

Kjære alle sammen,

Noe av det hyggligste jeg kan gjøre som statsminister er å delta på arrangementer som dette

Når nye bedrifter blir til.

Det er når nye bedrifter startes at grunnlaget for nye arbeidsplasser – og bærekraftig velferd – sikres.   

Dere har jobbet hardt for å kunne markere en dag som denne. Samtidig markerer dagen i dag starten på et nytt langsiktig arbeid med å utvikle bedriften videre  - for å finne stadig nye forbedringer og muligheter for vekst.  

Det er også andre grunner til at det er ekstra hyggelig å være her på Sørlandet i dag.  

Det er ikke lenge siden mange her ble arbeidsledige som følge av fallet i oljeprisen.

Den gangen møtte jeg mange bedrifter og ansatte  – og vi hadde gode samtaler om utfordringene vi sto overfor.

Og det som slo meg var den underliggende optimismen – troen på at dette skal vi snu – vi skal lykkes med å skape nye muligheter og nye arbeidsplasser. 

Og de hadde helt rett. 

I april kunne NAV melde om en arbeidsledighet på 2,2 prosent i Agder – altså bedre enn landsgjennomsnittet. 

Bare Rogaland har hatt større nedgang i ledigheten det siste året enn de to Agderfylkene.

Det går godt i Norge og på Sørlandet. Vi har et offensivt næringsliv med god omstillingsevne.

Gleden av å skape noe – og få til noe – er en viktig drivkraft for satsingen bak «Den Lille Chipsfabrikken».

Det å starte, og utvikle nye bedrifter som vi alle skal leve av er noe av det viktigste vi mennesker kan gjøre.

Slik skapertrang er kort og godt avgjørende for at det finnes sterke lokalsamfunn.

Og er det noe vi kan være sikre på – så er det at nordmenn ikke slutter å spise potetchips med det første.  

Så må jeg medgi at regjeringen ikke har noen en egen næringspolitikk for produksjon av potetchips i Norge. 

Men vi har en målrettet og god næringspolitikk.

Vi har satset på næringsrettet forskning og innovasjon, bygger veier og infrastruktur som aldri før, forbedrer kapitaltilgangen og gjennomfører næringsfremmende skattelettelser.

Nedtrappingen i formueskatten for arbeidende kapital er bra for dem som vil skape og utvikle bedrifter.  Og i Granvolden sier vi også at vi vil fortsette nedtrappingen i formueskatten for arbeidende kapital.     

Og vi har fått på plass et helt nytt virkemiddel – katapultene. 

Dette er nasjonale testsentre hvor gründere, forskere og småbedrifter fra hele landet kan komme for å prøve ut sine ideer og bli løftet frem.

En av de fem første katapultene ligger her på Sørlandet.

Siden 2013 har vi gjennomført forenklinger for bedriftene til en årlig verdi av 10 milliarder kroner.

Det tid og penger som kan brukes til å utvikle bedriftene. Og som ikke minst er særlig viktig for små og mellomstore bedrifter.

Frem til 2021 har vi mål om å spare bedriftene for ytterligere 10 milliarder kroner i årlige utgifter.

Alt dette skal gjøre det lettere å skape nye bedrifter – og bidrar til at eksisterende bedifter får bedre vekstmuligheter.

Og nye aktører er viktig for å fremme konkurransen i dagligvaremarkedet.

I vårt system er nemlig konkurrenten din beste venn.

Konkurranse bidrar til innovasjon, kreativitet, lavere priser og et bredere tilbud av produkter til den norske forbrukeren.

Regjeringen har foreslått å styrke Konkurransetilsynet. Da vil tilsynet kunne følge opp tips og klager bedre og behandle flere saker som handler om mulig brudd på konkurranseloven. Dette er et målrettet tiltak mot adferd som svekker konkurransen.

Og. Vi arbeider hver dag for å skape en enda bedre gründerkultur. Næringspolitikken vår skal gjøre det lettere å skape jobber – slik at vi kan oppleve flere slike dager som dette.

At det etableres nye bedrifter og spennende fabrikker slik som Den Lille  Chipsfabrikken.

Det å starte opp nye bedrifter er krevende – og det er ofte en stor prestasjon som ligger bak. 

Mer enn 99 prosent av landets virksomheter er bedrifter med færre enn 100 ansatte.  De står for om lag halvparten av landets verdiskaping  -  og de   er utvilsomt viktige for at vi skal bygge et bærekraftig samfunn rundt omkring i hele landet. 

Og det er ingen ting som tyder på at små og mellomstore bedrifter vil få mindre betydning i økonomien i fremtiden.  Det er faktisk slik at uten et solid grunnfjell av små og mellomstore bedrifter - stanser Norge.  

Derfor er regjeringen opptatt av å tilrettelegge for vekst, utvikling og gode  vilkår for små og mellomstore bedrifter. Derfor arbeider vi nå med en egen strategi for små og mellomstore bedrifter.

Takk for oppmerksomheten – og lykke til!

Til toppen