Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Budsjettdokumentene for budsjettåret 2019 - utrykt vedlegg til Prop. 1 LS (2018-2019) Skatter, avgifter og toll 2019 - oversendelse av lister for endringer i GSP-ordningen for GSP+land

Prop. 1 LS (2018-2019) Skatter, avgifter og toll 2018 er det i forslaget til tollvedtak § 2 tredje ledd vist til endringer i GSP-ordningen som gir de nest fattigste utviklingslandene (såkalte GSP+land) bedre tollpreferanser enn i dag.

Som det fremgår av proposisjonen, er endringene ikke inntatt i den trykte versjonen av proposisjonen, men følger som utrykt vedlegg. Det er praktiske grunner til dette, blant annet at lister med endringer for spesifikke varenummer etter tolltariffen er relativt omfangsrike. Forslaget til endringer antas heller ikke å ha provenyeffekt av betydning i 2019.

Vedlagt følger en kopi av utrykt vedlegg med endringene. En kopi av utrykt vedlegg til bruk for Finanskomiteen er også sendt på e-post til komiteens sekretariat v /Morten Løkken.

Endringene i GSP-ordningen for GSP+landene vil være offentlig tilgjengelig ved at det utrykte vedlegget legges ut på Finansdepartementets hjemmeside sammen med de øvrige budsjettdokumentene.

 

Med hilsen

Siv Jensen

Til toppen