Nett-TV: Holden overleverte NOU 2013: 13 til finansminister Siv Jensen

Utvalget Holden III har sett på lønnsdannelsen og utfordringer for norsk økonomi.

Professor Steinar Holden overleverte 3. desember 2013 en rapport til finansminister Siv Jensen fra utvalget han har ledet. Utvalget har sett på lønnsdannelsen og utfordringer for norsk økonomi.