Nett-TV: 20 år med diskusjon: hvordan skal vi utvikle sykehusene for fremtiden?

I høst legger regjeringen frem Nasjonal helse- og sykehusplan. Helse- og omsorgsdepartementet og NSH inviterer til dagsmøte om planen tirsdag 3. november forkant av at meldingen legges frem for Stortinget.

Hele møtet kan ses på denne siden.

Mer informasjon om møtet og presentasjonene ligger på NSHs nettsider

Les mer om arbeidet med nasjonal helse- og sykehusplan

Nett-tv Nett-TV: Dagsmøte om sykehusenes fremtid

Se sendingen her

Se sendingen her