Regjeringen med flere lovforslag for å gjøre det enklere å drive bedrift

Regjeringen har i dag sendt over flere forslag til endringer i lovgivingen knyttet til det å drive et foretak til Stortinget. Målet er at offentlig sektor skal tilby brukerne digitale tjenester som er effektive, pålitelige og enkle å bruke.

Lovforslagene gjelder utlevering av fødselsnummer og d-nummer fra Enhetsregisteret og Foretaksregisteret, registering av enkeltpersonforetak i Foretaksregisteret, endringer i foretaksnavneloven, og krav til stiftelsers navn. I tillegg foreslås det endringer i allmennaksjelovens regler om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i noterte allmennselskaper. Regjeringen foreslår også å rette feil i allmennaksjeloven, og gjøre språklige endringer i foretakslovgivningen for å gjøre begrepsbruken teknologi- og kjønnsnøytral.

– Med disse endringene ønsker jeg å gjøre regelverket lettere å forstå for brukerne og gjøre det enklere og mer fleksibilitet å drive bedrift enn etter dagens regler. Sammen med mine kollegaer i regjeringen jobber vi hele tiden med et mål for øye om å forenkle de offentlige tjenestene våre slik at det skal bli enda enklere å være næringsdrivende, sier næringsminister Jan Christian Vestre.

Fjerner registreringsplikt for enkeltpersonforetak i Foretaksregisteret

I proposisjonen som ble sendt over til Stortinget i dag, foreslår regjeringen å fjerne registreringsplikten for enkeltpersonforetak i Foretaksregisteret. Formålet er å oppdatere regelverket slik at det i større grad er tilpasset den form for virksomhet som i dag drives i enkeltpersonforetak. Frivillig registrering av enkeltpersonforetak i Foretaksregisteret er fortsatt mulig for dem som ønsker det.

Foretaksbetegnelsen skal stå bakerst i foretaksnavnet

Regjeringen foreslår at foretaksbetegnelser, for eksempel AS, skal stå bakerst i foretaksnavnet. De aller fleste bedrifter har foretaksnavn som oppfyller dette kravet. Kravet vil også gjelde for nye foretaksnavn og ved endring av foretaksnavn. Det foreslås et unntak for de bedriftene som i dag har foretaksbetegnelsen et annet sted enn bakerst i foretaksnavnet.

For stiftelser foreslås det at foretaksnavnet skal inneholde enten ordet stiftelse eller forkortelsen STI.

Foreslår at norskregistrerte utenlandske foretak skal betegnes som NUF

Regjeringen foreslår at norskregistrerte utenlandske foretak som skal registreres i Foretaksregisteret, skal bruke betegnelsen NUF i navnet. NUF er en norsk filial av et utenlandsk foretak som driver virksomhet i Norge. Det utenlandske foretaket er ansvarlig for virksomheten i den norske filialen. For at tredjepart skal vite at det er et NUF man handler med, foreslår regjeringen at alle NUF skal bruke betegnelsen NUF i navnet.

Regjeringen foreslår også at foretaksnavn til norskregistrerte utenlandske foretak skal være det samme som hovedforetakets navn. Hensikten er at det skal fremkomme klart hvilket foretak den norske avdelingen av den utenlandske virksomheten er en del av.

 

Disse forslagene er oversendt Stortinget:

 • Forslag om enklere regler for registrering av enkeltpersonforetak:
  • Enkeltpersonforetak må ikke lenger registreres i Foretaksregisteret, men kan fortsatt velge å gjøre dette.
  • Plikten til å registrere enkeltpersonforetaket i Enhetsregisteret vil fortsatt gjelde hvis innehaver skal betale skatt av inntekten eller ansette noen
 • Flere forslag til endringer i reglene om foretaksnavn:
  • NUF skal bruke betegnelsen NUF i navnet
  • Foretaksnavnet til et NUF skal også inneholde hovedforetakets navn
  • Foretaksbetegnelser som AS, ANS og NUF osv. skal stå bakerst i foretaksnavnet
  • Foretaksnavnet til stiftelser skal inneholde ordet stiftelse eller STI
 • Forslag som harmoniserer enhets- og foretaksregisterloven med folkeregisterloven:
  • Enhetsregisteret og Foretaksregisteret kan overlevere rolleinnehaveres fødselsnummer og d-nummer til offentlige myndigheter som likevel får disse opplysningene fra Folkeregisteret
 • Forslag om tydeliggjøring av reglene om retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i noterte allmennselskaper i allmennaksjeloven:
  • Ethvert medlem av styret, bedriftsforsamlingen og andre valgte selskapsorganer skal omfattes av kravene for retningslinjer og rapport om godtgjørelse til ledende personer i allmennaksjeloven

Prop. 41 L (2023-2024)