Prop. 41 L (2023–2024)

Endringer i foretakslovgivningen mv. (utlevering av fødsels- og d-nummer, registrering av enkeltpersonforetak, krav til foretaksnavn, retningslinjer for godtgjørelse mv.)

Proposisjonen gjelder utlevering av fødselsnummer og d-nummer fra Enhetsregisteret og Foretaksregisteret, registering av enkeltpersonforetak i Foretaksregisteret, endringer i foretaksnavneloven, og krav til stiftelsers navn. I tillegg inneholder proposisjonen forslag til endringer i allmennaksjelovens regler om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i noterte allmennselskaper. Det foreslås endringer i foretaksregisterloven, foretaksnavneloven, enhetsregisterloven, allmennaksjeloven og stiftelsesloven.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget