Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Svar på spørsmål om reaksjoner mot Brunei

Utenriksminister Ine Eriksen Søreides svar på et spørsmål fra Freddy André Øvstegård (SV) om Norge har kommet med noen reaksjon ovenfor Brunei om landets innføring av grovt undertrykkende lover mot homofile og deres menneskerettigheter, og hva slags tiltak vil Norge vurdere for å styrke skeives rettigheter i landet.

Skriftlig spørsmål nr. 1381 (2019-2020).
Datert 02.04.2019

Fra representanten Freddy André Øvstegård (SV) til utenriksministeren:
Jeg tillater meg å stille følgende spørsmål til skriftlig besvarelse til utenriksministeren: Brunei er i ferd med å innføre lovgivning som grovt diskriminerer skeive i landet. Har Norge kommet med noen reaksjon ovenfor Brunei om landets innføring av grovt undertrykkende lover mot homofile og deres menneskerettigheter, og hva slags tiltak vil Norge vurdere for å styrke skeives rettigheter i landet? 

Utenriksministerens svar:
Innføring av nye og strengere sharia-lover i Brunei er et alvorlig tilbakeslag for menneskerettighetene i landet.

Brunei innførte første del av sharia-lovene i 2014, og nå innføres siste del. Lovendringene inkluderer strenge og inhumane straffemetoder som amputasjon for ranskriminalitet, og pisking og henrettelse ved steining for voldtekt og sodomi, men også for frivillig sex mellom to av samme kjønn. 

Vi følger situasjonen i Brunei nøye. Det er samtidig positivt å se at det har vært stort internasjonalt engasjement om saken, inkludert fra FNs menneskerettighetskommissær, politikere og sivilt samfunn. Jeg håper at dette engasjementet fortsetter.

Utenriksdepartementet og ambassaden i Kuala Lumpur var i Brunei denne uken. Delegasjonen, som var ledet på høyt embetsnivå, tok opp norske bekymringer direkte med Bruneis fungerende utenriksminister, samt med representanter for Bruneis utenriksdepartement. I disse møtene oppfordret delegasjonen myndighetene til å stanse prosessen, alternativt å opprettholde moratorium på dødsstraff og ratifisere FNs torturkonvensjon. Videre viste delegasjonen til norsk prinsipiell motstand mot dødsstraff samt norsk global innsats for å avkriminalisere homofili. 

Norges ambassade (sideakkreditert fra Kuala Lumpur) har også tatt opp vår bekymring med myndighetene på lavere nivå i forbindelse med et arbeidsbesøk til landet i forkant av delegasjonens besøk.

Videre vil Norge delta på høringen av Brunei i FNs menneskerettighetsråd 10. mai, og vi vil benytte anledningen til å gi anbefalinger om nasjonal gjennomføring av menneskerettighetene.

Beskyttelse av LHBTI-personer og deres rettigheter er et høyt prioritert område i vårt internasjonale arbeid for menneskerettigheter. Gjennom samarbeid med sivilt samfunn og FNs høykommissær for menneskerettigheter støtter Norge innsats rettet mot avkriminalisering av homofili og for å bekjempe diskriminering av LHBTI-personer i lovgivning og praksis. Vi gir også støtte til internasjonale ordninger som kan bidra med krisehjelp til utsatte menneskerettighetsforsvarere, inkludert en ordning som er rettet spesifikt mot de som arbeider for LHBTI-personers rettigheter.