Departementet ønsker innspill til hvordan uavhengig kontroll og tilsyn i byggesak kan innrettes i framtiden

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Innspill kan sendes oss innen 15. juni 2022.

Kommunal- og distriksdepartementet ønsker innspill til hvordan uavhengig kontroll og tilsyn i byggesak kan innrettes i framtiden. Byggkvalitetutvalget kom med forslag til endringer på innretning av uavhengig kontroll og tilsyn i byggesak. Departementet har også innhentet en utredning fra Oslo Economics AS og Holth & Winge AS om temaet. Statssekretær Nancy Charlotte Porsanger Anti inviterer utvalgte aktører til et digitalt innspillsmøte i april, men oppfordrer også andre private og offentlige aktører til å komme med innspill. Innspill kan sendes til postmottak@kdd.dep.no innen 15. juni. Det er fint hvis innspillene avgrenses til fem sider.