Tilsyn og uavhengig kontroll i plan- og bygningsloven

Utredning fra Oslo Economics og Holth & Winge AS

Oslo Economics AS og Holth & Winge AS har utarbeidet rapport nr. 2202-07 Tilsyn og kontroll i plan- og bygningsloven på oppdrag for Kommunal- og distriktsdepartementet. Departementet har fått utarbeidet rapporten med innspill til endringer på innretning av uavhengig kontroll og tilsyn i byggesak. I rapporten er flere av tiltakene fra Byggkvalitetutvalget vurdert og rapporten kommer med anbefalinger på endringer i dagens kontrollregime.

Tilsyn og uavhengig kontroll i plan- og bygningsloven (pdf)