Det nye valgdirektoratet er offisielt åpnet

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

I dag åpner det nye Valgdirektoratet i Tønsberg. – Jeg er opptatt av å sikre åpenhet og uavhengighet i valgarbeidet. Det gjør vi nå ved å flytte valgarbeidet ut av et politisk ledet departement og inn i et selvstendig direktorat, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Regjeringen besluttet sommeren 2014 å opprette et statlig direktorat med ansvar for valgarbeidet. Dette er i tråd med en internasjonal utvikling for å sikre og markere integriteten i valgarbeidet. Det nye valgdirektoratet blir underlag Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Valgdirektoratet er offisielt etablert fra 1. januar 2016, og er samlokalisert med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) i Tønsberg. Direktoratet vil omfatte rundt 30 årsverk med kompetanse innenfor IT, samfunnsvitenskap, jus og administrasjon.

Valgdirektoratet skal støtte kommunene og fylkeskommunene i den praktiske gjennomføringen av valg, og ha ansvar for informasjon til velgerne og opplæring av fylkeskommuner og kommuner. Direktoratet vil også jobbe valgfaglig utredning og analyse, evalueringer, og drift og forvaltning av valgadministrasjonssystemet EVA.

Det overordnede statlige ansvaret for valggjennomføringen vil fortsatt ligge i Kommunal- og moderniseringsdepartementet, mens kommunene og fylkeskommunene har ansvar for den praktiske gjennomføringen av valget.

- I Norge er det i dag høy tillit til valggjennomføringen. Nå legger vi til rette for åpenhet og uavhengighet som sikrer fortsatt høy tillit til valggjennomføringen i fremtiden, sier Sanner

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00