Klima, grønn teknologi, menneskerettigheter og Ukraina tema på utenriksministerens møter i Egypt

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

– Egypt er en regional stormakt som det er viktig for oss å ha tett dialog med. Egypt er vertskap for FNs klimatoppmøte COP27 i november. Det er positivt at land i  Afrika nå tar lederskap i kampen for klimaet, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt.

Klima, grønne løsninger og næringsfremme var hovedtema på møtet med statsminister Mostafa Madbouly.  Foto: Guri Solberg, UD
Klima, grønne løsninger og næringsfremme var hovedtema på møtet med statsminister Mostafa Madbouly. Foto: Guri Solberg, UD

På møtet med statsminister Mostafa Madbouly var klima, grønne løsninger og næringsfremme hovedtema. Det norske fornybarselskapet Scatec har et betydelig engasjement i Egypt og deltok sammen med det statlige investeringsselskapet Norfund på deler av programmet i Egypt.

– Dersom vi skal stanse klimaendringene, er det helt avgjørende med tett samarbeid mellom land og mellom offentlig og privat sektor. Jeg er stolt over grønn, norsk nyskapende teknologi, sier Huitfeldt.

Tett kontakt med Egypt er også viktig for Norges lederrolle i giverkoordineringen for Palestina og for situasjonen i Libya, Sudan og Etiopia.

– Det er viktig for meg å vise at vi har et engasjement for denne regionen og klimaet til tross for at mye oppmerksomhet nå rettes mot Ukraina og Europa. Egypt er en stor importør av hvete fra Russland og Ukraina, og tar imot 4,5 millioner russiske og ukrainske turister i året. Krigen har dermed store konsekvenser for Egypt, sier Huitfeldt.

Utenriksministeren tok opp menneskerettighetssituasjonen i Egypt i sitt møte med utenriksminister Sameh Hassan Shoukry. Foto: Guri Sobjerg, UD
Utenriksministeren tok opp menneskerettighetssituasjonen i Egypt i sitt møte med utenriksminister Sameh Hassan Shoukry. Foto: Guri Solberg, UD

I møtet med utenriksminister Shoukry tok Anniken Huitfeldt opp menneskerettighetssituasjonen i Egypt.

 – Jeg viste til at det er positive utviklingstrekk, ikke minst i forhold til økonomiske og sosiale rettigheter og kvinners rettigheter. Jeg understreket at vi er bekymret over manglende ytringsfrihet, og beskyttelse av menneskerettighetsforsvarere og over utstrakt bruk av dødsstraff, sier utenriksministeren.