Dialogforum for økologisk jordbruk er etablert

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Landbruks- og matminister Bård Hoksrud ledet i dag første møte i dialogforum for økologisk jordbruk. Dialogforum for økologisk jordbruk er en del av oppfølgingen av Nasjonal strategi for økologisk jordbruk og er et av to strategiske hovedgrep i strategien.

Tilstede på møtet var sentrale aktører innenfor økologisk produksjon, foredling, omsetning og forbruk med representanter fra Bama-gruppen, Garterhallen, Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund, Norges Bondelag, Norgesgruppen, Norgesmøllene, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Norsk institutt for bioøkonomi, Norsk Landbruksrådgiving, Norske Felleskjøp, Norsk senter for økologisk landbruk, Nortura, Rema 1000, Rørosmeieriet, Tine og Økologisk Norge, i tillegg til representanter fra Klima- og miljødepartementet og Landbruksdirektoratet.

Landbruks- og matminister Bård Hoksrud ledet møtet.
Landbruks- og matminister Bård Hoksrud ledet møtet. Foto: Landbruks- og matdepartementet

Behov for samordnet innsats

Dialogforum for økologisk jordbruk er en del av oppfølgingen av Nasjonal strategi for økologisk jordbruk (lenke til strategien) og er et av to strategiske hovedgrep i strategien. Opprettelsen av et dialogforum skjer med utgangspunkt i behovet for en mer samordnet innsats mellom ulike aktører og organisasjoner som jobber med økologisk mat i ulike deler av verdikjeden. Dialogforumet skal bidra til å identifisere utfordringer i verdikjeden, til at medlemmene i dialogforumet kan løse utfordringer selv eller i samarbeid med andre medlemmer og til at medlemmene får nytte av erfaringer fra, og ha dialog med, andre medlemmer. Det planlegges jevnlige møter i framover. 

Medlemmene i forumet kom med gode innspill til form på de framtidige møtene og hvordan de mente arbeidet i dialogforum bør legges opp for at møtene kan være mest mulig fruktbare og bidra til å løse utfordringer i verdikjeden. – Det er positivt med så konstruktive innspill fra medlemmene i dialogforumet.  Jeg ser fram til et spennende arbeid i framover, sier landbruks- og matminister Bård Hoksrud.

Landbruksdirektoratet presenterte sine oppfølgingsoppgaver av strategien for økologisk jordbruk og arbeidet de er i gang med når det gjelder Økologiprogram. Økologiprogram er det andre strategiske hovedgrepet i strategien. Medlemmene i dialogforum hadde mulighet til å komme med innspill til Økologiprogrammet og om det, med utgangspunkt i de ulike organisasjonenes erfaringer i arbeidet med økologisk jordbruk, har oppstått endringer i utfordringer den siste tiden.

Fra dialogmøtet.
På møtet var sentrale aktører innenfor økologisk produksjon, foredling, omsetning og forbruk. Foto: Landbruks- og matdepartementet

Økologisk produksjon som er etterspurt i markedet

Nasjonal strategi for økologisk jordbruk ble lagt fram 25. mai 2018 og behandlet av Stortinget i juni. Mål for strategien er å stimulere til økologisk produksjon som er etterspurt i markedet. Strategien har tre innsatsområder: Kunnskap og kompetanse, legge til rette for økologisk produksjon og utvikling av en effektiv verdikjede. For å kunne utvikle økologisk produksjon er det nødvendig å løse utfordringer i hele verdikjeden. En god oppfølging av strategien krever et godt samarbeid mellom private og offentlige aktører.